UiS og UiA får starte master i rettsvitenskap
LUKK

UiS og UiA får starte master i rettsvitenskap

Av Julia Loge

Publisert 8. februar 2023 kl. 14:47

NOKUT har vedtatt akkreditering av master i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS).

– Jeg vil gratulere UiA og UiS. Begge to har vist at de oppfyller alle nødvendige krav for å kunne opprette master i rettsvitenskap, sier NOKUTs tilsynsdirektør Nina Waaler i en pressemelding.

NOKUT har fattet vedtak om akkreditering av studiene etter de sakkyndiges anbefaling. Komiteen har også gitt UiA og UiS anbefalinger om hvordan de kan utvikle utdanningene videre.

– I oktober i fjor fikk Handelshøyskolen BI akkreditert sin master i rettsvitenskap, mens UiA og UiS ba om mulighet til å supplere søknadene sine med ny informasjon. Den sakkyndige komiteen gjorde en ny vurdering og konkluderte denne gangen med at alle kravene er oppfylt. Komiteen anbefalte dermed NOKUT å akkreditere studietilbudene, noe vi har gjort, forklarer Waaler.

Før de to universitetene kan etablere masterutdanningene, må de søke Kunnskapsdepartementet om godkjenning.

Fikk først avslag

Både UiS og UiA har bachelorutdanning i rettsvitenskap, og UiS har også en master i forretningsjuss, men for å kunne bli advokat eller dommer må man ta mastergrad. Inntil nylig var det bare universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø som kunne tilby denne utdannelsen.

Gradsforskriften, som regulerte dette, ble endret i 2021, og UiS og UiA håpet på å kunne tilby master allerede fra høsten 2022. Slik gikk det imidlertid ikke, og både UiS og UiA fikk først avslag på søknadene sine.

Ola Kvaløy foran EOJ
Dekan Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen ved UiS er svært fornøyd. Foto: Marie von Krogh/UiS

Måtte styrke fagmiljøene

UiS har annet ansatt to nye professorer og UiA har ansatt en professor i halv stilling og en i full stilling, for å styrke fagmiljøet og imøtekomme Nokuts krav.

– Dette er fantastiske nyheter, ikke bare for UiS og våre studenter, men også for regionen og landet. Interessen for rettsvitskap er stor, og vil neppe avta i årene som kommer. Vi ser fram til å tilby et spennande studium av høy kvalitet og relevans, sier dekan Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen ved UiS i en nyhetssak.

Nå håper begge universitetene å tilby mastergrad fra høsten i år.

– Nå er det viktig at den behandlingen i KD blir effektiv, slik at våre ansatte og studenter kan komme i gang allerede til høsten. Vi på UiA er klare, sier UiA-rektor Sunniva Whittaker.