Uklare rammer og rollekonflikter stresser stipendiater

Vennskap og hobbyer forebygger psykisk uhelse. Det erfarer både Priyank Nimje og UiOs bedriftshelsetjeneste.