Unio går til arbeidsretten etter «uhørt» kjennelse fra Rikslønnsnemnda

Unio reagerer kraftig på kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter vårens kommunestreik og tar nå deler av den til arbeidsretten.