Universitetene strammer inn på reising: – Men det er noe Zoom ikke kan erstatte, sier Edvard Moser

Før pandemien reiste Moser i snitt to ganger i måneden: – Når samfunnet kommer i gang igjen, er rammene endret og mer kan gjøres digitalt. Men en viss grad av reising er rett og slett en del av jobben, sier han.