Universitetene er statlige storforbrukere av reklame

Staten bruker store summer på kampanjer for å få flere til å slutte å røyke og ta på bilbelte. Men det er lite sammenlignet med universitetenes reklamebudsjetter.