Universiteter og høyskoler avlyser undervisning og stenger biblioteker

Universitetet i Bergen og Oslo avlyser undervisning med mer enn 100 studenter og alle arrangementer. Se oversikten over tiltak ved andre universiteter og høyskoler.