Universiteter og høyskoler avlyser undervisning og stenger biblioteker
LUKK
Annonse
Annonse

Koronavirus:

Universiteter og høyskoler avlyser undervisning og stenger biblioteker

Av Julia Loge

Publisert 11. mars 2020

Universitetet i Bergen og Oslo avlyser undervisning med mer enn 100 studenter og alle arrangementer. Se oversikten over tiltak ved andre universiteter og høyskoler.

Saken oppdateres fortløpende.

Onsdag har stadig flere universiteter avlyst undervisning for resten av uken.

Annonse

Flere universiteter har studenter eller ansatte med påvist koronasmitte, deriblant NTNU, NMBU, USN og UiB.

Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til jevnlige møter med universitenes og høyskolenes interesseorganisasjon, UHR. Departementet har også bedt om ukentlige rapporter om smittede, karantener og tiltak.

Disse har avlyst undervisning

Universitetet i Oslo kunngjorde rundt lønsjtider onsdag at all undervisning med mer enn 100 deltakere skal skje digitalt, for mindre grupper legges det også til rette for digitale løsninger. Alle arrangementer avlyses. Ansatte anbefales å bruke hjemmekontor og bare strengt nødvendige reiser skal gjennomføres.

BI avlyser all ordinær klasseromsundervisning fra torsdag 12. mars og legger til rette for alternativ undervisning på nett. Alle BIs campuser er fremdeles åpne for studenter til å studere og forberede seg til eksamen. BI vil legge til rette for at ansatte kan jobbe hjemmefra.

Oslomet har avlyst all undervisning fra 12. mars. Universitetet skal ta i bruk digital undervisning senest innen 23. mars. Alle arrangementer avlyses. Ansatte anbefales å jobbe hjemmefra når det er mulig og frarådes reiser som ikke er virksomhetskritiske.

Universitetet i Agder har avlyst all undervisning de neste to dagene og oppfordrer studenter til å ikke være på campus disse dagene. Fra mandag vil mer av undervisningen foregå digitalt. UiA legger til rette for arbeid hjemmefra for ansatte.

Universitetet i Bergen følger onsdag ettermiddag opp UiO og bestemmer at all undervisning med mer enn 100 deltakere enten skal være digital eller avlyses. Unntaket er medisinutdanningen. Der har UiB valgt å stanse all undervisning. «Studenter ved ALLE studieprogrammer ved Det medisinske fakultet skal oppholde seg borte fra undervisningslokaler, tannklinikken, laboratorier, lesesaler og sykehus», skriver UiB. Alle arrangementer avlyses, biblioteker og lesesaler stenges og ansatte oppfordres til å ha hjemmekontor.

Høyskolen i Østfold var tidlig ute med å avlyse arrangementer med mer enn 30 deltakere. Onsdag kveld avlyses all undervisning ut uken, og erstattes med nettundervisning fra neste uke. Studenter oppfordres til å ikke være på høyskolens område og ansatte oppfordres til hjemmekontor. Høgskolen i Østfold stopper tjenestereiser både innenlands og utenlands og ber ansatte om å unngå private reiser.

Høyskolen Kristiania stenger alle bygg i både Oslo og Bergen fra torsdag «for å delta i korona-dugnaden», ifølge en pressemelding onsdag kveld. 7000 studenter flyttes til digitale plattformer over natten, slik at antallet nettstudenter øker fra 3000 til 10 000. Arrangementer avlyses også.

Disse har andre tiltak

Høgskulen i Volda har bestemt at det ikke skal være obligatorisk oppmøte til undervisning, slik at studenter ikke trenger legeerklæring og kan ta eksamen selv med lite frammøte. Høgskolen skriver også at reiser som ikke er «virksomhetskritiske» ikke skal gjennomføres.  

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har en administrativt ansatt i Vestfold og en student i Porsgrunn fått påvist koronasmitte. De anbefaler alle ansatte å ha med PCen hjem hver dag slik at de kan ha hjemmekontor om nødvendig, og reiser til utlandet eller besøk fra utlandet avlyses.

NTNU meldte tirsdag 10. mars at alle arrangementer som kan utsettes, skal utsettes.

Universitetet i Stavanger skriver at det er svært viktig for dem å opprettholde normal drift så langt det er mulig. De avlyser de største innendørs arrangementene, og ber ansatte om å vurdere om alle planlagte reiser er nødvendig.

NMBU fraråder nå på det sterkeste å reise med flyturer utenlands. Undervisningen fortsetter som planlagt om ikke annet er oppgitt i emnene.

Fornøyd med tiltak

– Det har skjedd en veldig positiv utvikling, konstaterer professor Stein Erik Ulvund.

I går etterlyste han kraftigere skyts fra Universitetet i Oslo (UiO) i møte med koronaviruset. Da hadde Universitetet avlyst forelesninger med mer enn 500 deltakere, slik som ex.phil., etter råd fra Folkehelseinstituttet. Men Ulvund, som jobber på Institutt for pedagogikk, var bekymret for all undervisningen som skjer i mindre grupper i små rom.

Ulvund, som er 67 år og innenfor en risikogruppe, er allerede i gang med å legge om. For eksempel har han planlagt å gjennomføre veiledning som videokonferanse heller enn å møte de 40 studentene én og én på kontoret.