Ut av bobla

Studenter som Fride Jensen og Linn Hestnes må rustes for et arbeidsliv i omstilling, mener politikerne. Men hva er relevant for et arbeidsliv i stadig endring?