Ut med referee-en! Inn med…??

Vi kan ikkje setje ei ku til å gjere framifrå vurderingar av framifrå forskingsmiljø.