Utan pendling stoppar Forskings-Noreg

Høgskulane klarer seg ikkje utan pendlarane frå storbyane. Men ulempene er mange både for tilsette og fagmiljø.