Utdanner vi rett kompetanse for fremtiden?

Et utvalg skal se nærmere på dimensjoneringen av høyere utdanning. Hvem skal bestemme hvilke studier og hvor mange studieplasser som skal tilbys?