Utsynsmeldingen: – Vi har ikke noe å nedprioritere

Borten Moe ber universiteter og høyskoler øke antallet studieplasser innen helse, IKT og grønn omstilling. – De tar bort det ekstra dyttet i ryggen for å prioritere forskning, sier Oslomet-rektor, Christen Krogh.