Utsynsmeldingen:  – Vi tydeliggjør institusjonenes makt, sier Ola Borten Moe

Universiteter og høyskoler skal få flere studieplasser i IT, helse og grønne utdanninger, men må selv omdisponere pengene.