Utvalg foreslår fireårig postdoktor

Ett av årene skal brukes til undervisning og veiledning, ifølge utvalget som har sett på karriereveier i akademia.