Utvalg vil fjerne mulighet for å forbedre karakterer for å komme inn på studier

Opptaksutvalget foreslår heller en nasjonal opptaksprøve.