«Uvanlig krevende» å samarbeide med Statsbygg

Universitetene har mange negative erfaringer med Statsbygg som byggherre, ifølge Multiconsults vurdering av om Statsbygg skal overta universitetenes bygninger.