«Uvanlig krevende» å samarbeide med Statsbygg
LUKK
Annonse
Annonse

«Uvanlig krevende» å samarbeide med Statsbygg

Av Julia Loge

Publisert 7. januar 2020 kl. 16:19

Universitetene har mange negative erfaringer med Statsbygg som byggherre, ifølge Multiconsults vurdering av om Statsbygg skal overta universitetenes bygninger.

«Prosjektet ble uvanlig krevende på grunn av mangelfull prosjektering og svært dårlig samarbeidsklima». «Det har måttet gjøres ombygginger kort tid etter overtakelse». «I flere prosjekt har prosjekteringsfeil ført til store problemer». «Unødvendige og kostbare utbedringer». «Lite kostnadseffektive». «Store problemer i sluttfasen av prosjekt, grunnet manglende kvalitet i detaljprosjektering». «Store problemer etter overlevering». «Planlegging, styring av prosjektet og kontroll i etterkant har sviktet».

Slik beskriver seks universiteter sine erfaringer med prosjekter der Statsbygg har vært byggherre, i en ny rapport utarbeidet av konsulentselskapet Multiconsult.

– Vi har en del dårlige erfaringer med særlig overføring og ferdigstilling fra Statsbygg, utdyper Universitetet i Oslos eiendomsdirektør John Skogen.

Han trekker fram informatikkbygningen som sto ferdig i 2011 og kostet 1,4 milliarder kroner. Siden da har blant annet hele fasaden og deler av taket blitt byttet ut. I en fersk rapport som universitetsavisen Uniforum omtaler, får byggeprosjektet karakteren 2 på en skala der 1 er totalt mislykket og 6 er svært vellykket.

Svarer på «områdegjennomgangen»

I april 2019 kom konsulentselskapet Capgemini med en rapport om eiendomspolitikken i statlig sektor, utarbeidet på oppdrag Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten omtales ofte som «områdegjennomgangen». I rapporten anbefalte Capgemini å overføre alle eiendommer fra statlige virksomheter, som universiteter, til Statsbygg.

Capgemini viste til at staten kan spare betydelige beløp gjennom blant annet økt arealeffektivitet, endret lokalisering og bedre vilkår i leieavtalene.

En vesentlig andel av disse statlige, sivile virksomhetene med egne eiendommer, er nettopp universitetene. Derfor har Kunnskapsdepartementet bedt de selveiende universitetene om å komme med en svarrapport. Det er denne Forskerforum har fått innsyn i.

  • Les rapporten her:

Det er ikke bare problemene med Statsbygg som byggherre som gjør at Multiconsult konkluderer med at det ikke er grunnlag for å følge anbefalingen fra Capgemini. Etter å ha lest rapporten tror ikke eiendomsdirektør Skogen at regjeringen kommer til å følge anbefalingen fra Capgemini.

pressebilde av John Skogen
Eiendomsdirektør John Skogen ved UiO sier de har fått positiv respons fra Kunnskapsdepartementet på rapporten. Foto: UiO

– Det har vært prøvd før, men all sunn fornuft tilsier at det er helt irrasjonelt å gjøre. Det er ikke noen gode grunner til å gjøre det, og Capgemini-utredningen var mangelfull, sier han til Forskerforum.

Kan gå ut over forskning og undervisning

Kort fortalt skriver Multiconsult at eiendomsdriften er en så viktig nøkkel i forskning og undervisning at hvis universitetene mister kontrollen kan det gå ut over evnen til å oppnå virksomhetsmålene. Det hviler de på flere punkter.

Hvert universitet har sine særegenheter med både spesialiserte, teknisk komplekse bygninger og eldre, vernede bygninger. Ifølge Multiconsult har eiendomsavdelingene lokalt bygget opp nødvendig kompetanse, som kan bli satt i spill ved overføring til Statsbygg. Multiconsult skriver også at det er «ingenting som tyder på at kompetanse skal være en avgjørende faktor for overføring av forvaltningen til Statsbygg».

Områdegjennomgangen baserer seg på Riksrevisjonens kritikk av vedlikehold og teknisk tilstand fra 2013, mens Multiconsult mener mye er bedret siden da.

Multiconsult mener at det ikke kan dokumenteres at det er mulig å spare penger på en overføring, og at hvis arealeffektivisering er et mål, så er det lettere å oppnå uten statens husleiemodell som Statsbygg praktiserer. Multiconsult mener at universitetene heller kan hente inn noen stordriftsfordeler ved å samarbeide mer, men uten omorganisering.

I tillegg er universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø spesielt bekymret for den lange avstanden til Oslo.

– Det løser vi

Det siste er det unødig å bekymre seg for, ifølge kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Hege Njaa Aschim
Foto: Mette Randem/ Statsbygg
Hege Njaa Aschim sier Statsbygg har mye erfaring med store og komplekse bygninger. Foto: Statsbygg

– Vi har lokalkontorer i Bergen, Trondheim og Tromsø, og i Porsgrunn. Vi har folk over alt, og vi har folk som er på eiendommene i vår portefølje.

Hvis Statsbygg skulle overta NMBUs eiendommer på Ås, vil de ha en person med ansvar for området som vil være mye tilstede på Ås og ta seg av både kundekontakt og praktisk kontakt, forsikrer hun.

– Som eiendomsforvalter har vi solid og lang erfaring med komplekse bygg og bygg der det er behov for raske avgjørelser for å drive best mulig. Det er jo det vi driver med. Vi er ikke noen uerfaren eiendomsforvalter.

Aschim sier at bygninger i universitets- og høyskolesektoren er komplekse og derfor kan det oppstå problemer underveis.

– Men det løser vi. Det er vår oppgave å sørge for at det blir løst. Vi løser det, det er ingen bygg som ikke blir ferdige og som ikke tas i bruk. Hvis noen mener at de har opplevd situasjoner der samarbeidet ikke har vært bra, så får vi akseptere det.

Delt ansvar

Selv om Statsbygg skulle overta bygningene, slik Capgemini foreslår, vil universitetene selv måtte beholde rundt halvparten av dagens eiendomsavdeling, anslår John Skogen. Statsbygg vil nemlig ikke overta renhold eller indre driftsoppgaver, som vedlikehold av laboratorier eller å bytte lyspærer. I tillegg vil universitetene trenge en avdeling som kan være bestiller for de oppgavene Statsbygg utfører.

– Det er noe av hovedproblemet, vi får ikke den tette integreringen mellom eiendom og kjernevirksomhet hele tiden som vi har. Når vi deler opp helheten blir det en del grensesnitt som blir veldig krevende. Hvis ansvar skal deles mellom en ekstern og en intern, blir det hele tiden koordineringsutfordringer knyttet til det, sier Skogen.

Aschim i Statsbygg har tro på at det kan løses:

– Alt går mye lettere når man har et godt samarbeidsmiljø og avklarte målsetninger.

  • Les også: