Uverdig politisk spill om Veterinærinstituttet

Hvis politisk spill og «likerklikk» blir viktigere enn kvaliteten på offentlige leveranser eller ivaretakelsen av menneskene som blir berørt, så er det ikke rart at tilliten til politikere og media faller, skriver hovedtilitsvalgt Arne Holst-Jensen.