– Vanskeleg å spå Noregs kompetansebehov

Stadige svingingar i kompetansebehovet vil skape utfordringar for institusjonane.