Vender kunnskapen ryggen

Donald Trumps politikk rammer forskningen hardt. Nå reiser vitenskapsfolket seg i protest.