– Verden blir et dårligere sted uten ex.phil.

Kan ex.phil. lose fremtidens borgere gjennom fake news og postfaktasamfunnet, eller bør faget legges ned og gi plass til noe mer nyttig?