– Vi ser konturene av et todelt arbeidsliv

Et arbeidsliv preget av samarbeid mellom ansatte og ledere begynner å slå sprekker. Men Eivind Falkum vil ikke erklære medbestemmelsen død riktig ennå.