– Vi ser tendenser til en mer arrogant offentlig sektor

Sommerintervju: Jussprofessor Hans Petter Graver er forbauset over hvor lett det har gått for myndighetene å fravike vanlige demokratiske prinsipper under pandemien.