– Vi utdannar medisinstudentar som har for dårleg medisinsk ballast

Stadig færre legar underviser medisinstudentar i anatomi. Dei taper i konkurranse med andre forskarar.