– Vi vil reetablere Høgskolen i Nesna

Folkeaksjonen fortsetter kampen for høyere utdanning på Helgeland. De har troen på at Høgskolen i Nesna vil gjenoppstå.