– Vi vil reetablere Høgskolen i Nesna
LUKK

– Vi vil reetablere Høgskolen i Nesna

Av Jørgen Svarstad

Publisert 18. mars 2021 kl. 09:16

Folkeaksjonen fortsetter kampen for høyere utdanning på Helgeland. De har troen på at Høgskolen i Nesna vil gjenoppstå.

– Vi vil ha tilbake det vi har mistet, sier leder Jenny Myklebust for Folkeaksjonen for Høyere utdanning på Helgeland.

Det er snart tre år siden Nord universitet besluttet å legge ned studiestedet på Nesna, som universitetsfusjonen het Høgskolen i Nesna.

Men Folkeaksjonen fortsetter sin utrettelige kamp.

– Det som skjedde med Campus Nesna har vært et skrekkeksempel med konsekvenser for andre mindre studiesteder rundt i landet. Vi har ikke bare tatt kampen for Nesna, men for hele utdanningssystemet i Norge. Vi mener at Norge må ha både høyskoler og universiteter. Når mange høyskoler fusjoner inn i universiteter, mister vi det regionale ansvaret, sier Myklebust.

Arrangerer konferanse

Torsdag arrangerer Folkeaksjonen utdanningspolitisk konferanse på Nesna for femte gang. Arrangementet kom i gang som en reaksjon på nedleggelsen.

– Grunnen til at vi gjør det, er at vi er nødt til å få frem det faglige. Vi holder den faglige fanen høyt for å grunngi argumentasjonen vår, sier Myklebust.

Temaet på den i år heldigitale konferansen er «Strukturreformen – hva med distriktene».

Du kan se hele arrangementet her fra klokken 12:

De spør seg om man trenger en egen distriktsmodell for lærerutdanning, forskning og utvikling og skoleutvikling.

Hovedinnleder er den profilerte samfunnsforskeren Rune Slagstad, som skal holde et foredrag med tittelen «Populistisk elitisme: universitet overalt».  Han kritiserer «fusjonismen» og mener det bærer galt av sted når de fusjonerte universitetene både skal bidra med forskning på høyt internasjonalt nivå og gi praksisorienterte profesjonsutdanninger som skal ivareta lokale behov. Det det dårlige universiteter og mer byråkrati, mener Slagstad, ifølge forhåndsomtalen.  

I tillegg blir det blant annet paneldebatt med representanter fra Utdanningskomiteen på Stortinget og innlegg fra Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene, forskningsinstituttet Nifu, bygdeforsker Bjørn Egil Flø, rektor Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet og laksemilliardær Aino Olaisen. Sistnevnte har slått seg sammen med Nesna-aksjonistene og tatt initiativ til et forprosjekt som utreder hvordan framtidens distriktskole kan utvikles.

Her er hele programmet.

– Det er endelig bestemt at studiestedet Nesna blir nedlagt. Hva er det egentlig dere prøver å oppnå med dette?

– Vi vil reetablere Høgskolen i Nesna. Vi vil ha tilbake det vi har mistet. Vi vil ha et nasjonalt ansvar for utdanning i distriktene, sier Jenny Myklebust.

– Hva er realismen i det?

– Hvis vi får et regjeringsskifte til høsten, er det svært realistisk. Alle opposisjonspartiene har sagt at de støtter Campus Nesna.

Ble behandlet i Stortinget på onsdag

Onsdag behandlet Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget et representantforslag fra Senterpartiet om Nesna.

De ville be regjeringen om å «starte arbeidet med reetablering av den tidligere høgskolen i Nesna som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon med grunnskole- og barnehagelærerutdanning.»

De ville også at regjeringen skulle utrede hvilke andre permanente studietilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna.

I tillegg vill de – i påvenge av en reetablering høyskoletilbudet – pålegge Nord universitet å videreføre undervisningen på Campus Nesna.

Representantforslaget ble ikke vedtatt av komiteen.

Les også: