Slik vil Nesna-utvalg gjøre studiestedet mer attraktivt
LUKK
Annonse
Annonse

Slik vil Nesna-utvalg gjøre studiestedet mer attraktivt

Av Lina Christensen

Publisert 10. mai 2023 kl. 16:23

Internasjonalisering, sommerskole og fagskoleutdanning, er blant forslagene.

I dag presenterte prosjektleder Jan-Oddvar Sørnes rapporten «utviklingsprosjekt Nesna» ved Nord universitet. Der kommer de med anbefalinger for hvordan Nord universitet kan gjøre campus Nesna, som i dag tilbyr lærer- og barnehagelærerutdanning, til et attraktivt studiested. Kunnskapsdepartementet har bestilt rapporten.

Prosjektgruppen har blant annet sett på hvordan de kan rekruttere tilstrekkelig antall studenter og ansatte til studiestedet, hvordan de kan styrke fagmiljøet, markedsføring av studiene og forslag til organisering av studiestedet.

Prosjektet skal blant annet bidra til å utvikle en modell som kan brukes på andre, mindre studiesteder.

Les rapporten her.

Håper å få tilbake heltidsstudenten

I rapporten står det at det vil bli utfordrende å få campusstudenten tilbake til Nesna, men at de håper å få tilbake heltidsstudenten på sikt. Prosjektgruppen konkluderer derfor med at Nesna har størst potensial med å lykkes med fleksible samlingsbaserte studier.

De foreslår noen konkrete studietilbud, blant annet årsstudium i havbruk og skolefritidspedagogikk og innenfor trening, friluftsliv og reiseliv. I tillegg foreslår de bachelor innenfor havbruk og vernepleie og en engelskspråklig erfaringsbasert masterprogram som de kaller «master of rural mangement».

I tillegg åpner prosjektgruppen for å vurdere andre studietilbud enn ordinære universitets- og høyskolestudier, for eksempel fagskoleutdanning.

De foreslår å satse på internasjonalisering, blant annet ved å etablere engelskspråklige programmer og sommerskole.

– Det vil være krevende for Nord

– Vi mener selv at vi har mange spennende anbefalinger i vår rapport. Om det er mulig å gjennomføre dette, blir nå opp til styret i Nord universitet og fakultetene, sier Jan-Oddvar Sørnes i en pressemelding.

Han legger ikke skjul på at det er vanskelig å skulle foreslå studier som gir mange nye heltidsstudenter til studiested Nesna i en tid hvor søkertallene går ned, særlig på campusbaserte studier.

– Vi har derfor foreslått en rekke nett- og samlingsbaserte studier som vi tror det er behov for, som vi vet at det er sterke ønsker om å få lagt til Nesna fra lokale og regionale arbeidsgivere. Det vil være krevende for Nord universitet, studiestedet og samarbeidspartnerne, men vi tror det er mulig, sier Sørnes.

Rapporten leveres til rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen. Universitetsledelsen ved Nord skal legge fram sin innstilling i et styremøtet 14. juni.

– Hele ideen med utviklingsprosjektet på Nesna var at det skulle være frikoblet fra Nord universitet og at vi skulle få nye, friske ideer fra mange ressurspersoner både i og utenfor regionen. Det har vi fått i denne rapporten, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

– Nå skal jeg sammen med lederne på våre fakulteter og resten av ledelsen i Nord universitet bruke tiden godt fram til vi legger fram en innstilling til styremøtet 14. juni. Vi må se hva vi makter å få til innenfor de økonomiske rammer Nord universitet har, sier Solheim Hansen.

Tomme studieplasser

Høgskolen i Nesna ble slått sammen med Nord universitet i 2016. Nord Universitet vedtok i 2019 å legge ned studiestedet.

Støre-regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å «reetablere ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon på Nesna». I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2022 vedtok regjeringen at Nord universitet skulle tilby høyere utdanning på Nesna fra og med høsten 2022.

For studieåret 2022/2023 stod imidlertid over halvparten av studieplassene tomme.

Les også: