VID vitenskapelige høgskule: Vil gjerne bli Noregs første kristne universitet

VID vitenskapelige høgskule vil gjerne bli Noregs første kristne universitet, men får ikkje med seg partnarar.