Vil løfte fram dosenten

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU held fast ved at universiteta må gjere dosentløpet meir attraktivt.