Yngre krefter

Aldri før har så mange gått av med pensjon i akademia som nå. De yngre forskerne har likevel ikke trukket lykkeloddet.