Akademisk ytringsfrihet:− Det er i instituttsektoren truslene er størst

Kan instituttsektorens særpreg begrunne at den akademiske ytringsfriheten begrenses? USN-professor Stig Strandli Gezelius ønsker debatt.