Forskere vant mot PST
LUKK

Forskere vant mot PST

Av Forskerforum

Publisert 16. september 2015 kl. 12:30

PST mente to utviste forskere utgjorde en sikkerhetstrussel. Oslo tingrett er uenig.

Fakta
<

– Vi har vunnet frem. Konklusjonen er at vedtaket er ugyldig, sier advokat Nils Anders Grønås til NRK.

Han representerer en kinesisk stipendiat som var anklaget for å lekke sensitive opplysninger til hjemlandet. Den andre tiltalte er professor, med iransk bakgrunn og tysk statsborgerskap. Begge jobbet ved Universitetet i Agder og ble utvist fra Norge etter et vedtak av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Ikke fare for kunnskapsoverføring

Ifølge Khrono mente PST at vindkraftforskningen de bedrev ved Universitetet i Agder kunne brukes til militære formål, som utvikling av missiler. Det ville i så fall vært et brudd på loven som skal hindre eksport av kunnskap og teknologi som kan brukes til utvikling av masseødeleggelsesvåpen i land som er sanksjonert av FN.

 Nå har Oslo tingrett slått fast at utvisningsvedtakene er ugyldige.

– Det er ikke bevis for at min klient inngår i noe samarbeid med forskere som står i tett kontakt med det militære i Kina. Det er ikke noen fare for kunnskapsoverføring, sier Grønås til NRK.

Tilbake til UiA

Professoren som for tiden oppholder seg i utlandet er representert av advokat Arild Humlen

– Dette var en gledelig avgjørelse, men jeg kan ikke si at jeg er overrasket i og med at jeg hele veien har ment at grunnlaget for utvisningen var gjort på feil grunnlag, sier Humlen til NRK.

– Jeg forutsetter at han nå kan komme tilbake til universitetet og fortsette sitt arbeid, sier Humlen.

Også rektor ved UiA Torunn Lauvdal er glad for avgjørelsen.

– Vi er veldig glad for at vår ansatte professor har fått medhold og at vi nå kan få han tilbake, og er egentlig ikke overrasket over dommen, sier Lauvdal til Khrono .