Kjell Inge Røkke skal betale for byggingen og driften av et forskningsskip med et mannskap på 30 og plass til 60 forskere.

– Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent. Dette skipet er en del av det, sier Kjell Inge Røkke til Aftenposten.

Skipet får navnet REV, som står for research, expedition og vessel,  og det skal bygges i samarbeid med miljøvernorganisasjonen, ifølge avisen. Utstyret på skipet skal kunne foreta målinger både i atmosfæren og i havet, ned til 6000 meters dyp. Man skal også kunne ta prøver 20 meter under havbunnen på slike dyp.

Og på sin ferd skal plastsøppel suges opp og brennes om bord uten et eneste giftig utslipp. Skipet får kapasitet til å smelte fem tonn plast i døgnet. Kjell Inge Røkke betaler for skipet og driften av det, og det er ikke kjent hvor mye skipet vil koste.

Forskningsskipet blir 181 meter langt og skal være ferdig sommeren 2020. Byggekontrakten med skipsverftskonsernet Vard ble undertegnet mandag, og byggingen skal skje i Norge og Romania.

WWF er Røkkes partner i skipsprosjektet, men uten at de tar noe av regningen.

Røkke sier han ikke har planer om å tjene noen penger på prosjektet. Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.

– Havet har gitt meg store muligheter. Det er jeg takknemlig for, sier Kjell Inge Røkke til Aftenposten.

Hvordan resten av pengene skal gis bort, sier han ikke noe om.

Fra før av er det blant annet kjent at Røkke og ektefellen Anne Grete Eidsvig i 2015 opprettet Aker Scholarship, en  en stiftelse som skal finansiere master- og doktorgradsstudier ved ledende universiteter internasjonalt.