30 NTNU-ansatte fikk mer enn 100.000 kr ekstra i lønnsforhandlingene
LUKK
Annonse
Annonse

30 NTNU-ansatte fikk mer enn 100.000 kr ekstra i lønnsforhandlingene

Av Jørgen Svarstad

Publisert 29. november 2021

– Vi er godt fornøyd med helheten i det lokale oppgjøret, sier tilllitsvalgt i Forskerforbundet Lisbeth Aune

De lokale lønnsforhandlingene ved NTNU er over, og for en uke siden fikk de ansatte vite fasiten.

Universitetsavisa har fått oversikt over resultatet fra oppgjøret. Den viser blant annet at:

Annonse
  • De tre høyeste tilleggene er på 157.500, 157.100 og 136.300 kroner. De fordeler seg på henholdsvis én førsteamanuensis og to professorer.
  • 30 personer, hvorav 24 er vitenskapelig ansatte, har fått mer enn 100.000 kroner i lønnsøkning.
  • 157.500 kroner skiller den som fikk mest og den som fikk minst i årets lokale lønnsforhandlinger.
  • Gjennomsnittlig lønnsøkning i de lokale forhandlingene er på rett i underkant av 4,1 prosent for samtlige ansatte.
  • Over 2300 ansatte ligger over snittet. Av disse er over 1100 vitenskapelig ansatte.

–  Vi er godt fornøyd med helheten i det lokale oppgjøret, samtidig som det dessverre er slik at flere dyktige og godt kvalifiserte medlemmer ikke har blitt tilgodesett denne gangen. Det er jo en begrenset pott, men de som havnet utenfor denne gangen vil vi ha et særskilt fokus på inn mot neste års hovedoppgjør, sier Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt ved Forskerforbundet ved NTNU til Universitetsavisa.

De hadde som mål å bedre utfallet etter lavlønnsoppgjøret sentralt. Aune sier at det for Forskerforbundet har vært viktig å løfte dem som har ligget urimelig lavt, og som ikke har hatt god nok lønnsutvikling over tid.

Les også: