— Alvorlig seksuell trakassering har foregått over tid
LUKK
Annonse
Annonse

— Alvorlig seksuell trakassering har foregått over tid

Av Forskerforum

Publisert 5. januar 2018 kl. 10:03

En ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo skal ha seksuelt trakassert studenter over tid. Kunnskapsdepartementet ber Kunsthøgskolen i Oslo om å vurdere politianmeldelse, skriver Khrono.

Ifølge varselet skal en ansatt ha seksuelt krenket og trakassert studenter, skriver Khrono. Ifølge departementet beskriver varselet en «ukultur der dette ikke bekjempes».

Rett før jul hasteinnkalte Kunnskapsdepartementet ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) til et møte rett før jul på grunn av varselet. Departementet ser alvorlig på saken. De ber ledelsen om å vurdere arbeidsrettslige tiltak eller politianmeldelse av forholdet.
«Varselet gir grunnlag for å undersøke om det kan ha blitt begått straffbare forhold. Departementet forventer at KHiO følger opp dette og vurderer grunnlaget for å anmelde forhold til politiet», skriver departementet.
— Departementet har fått konkrete opplysninger om at dette har foregått over lang tid. Opplysningene knytter seg til en og samme person, sier ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet Toril Johansson til Khrono.

Kjenner seg ikke igjen 
I sitt svarbrev beskrriver tektor Jørn Mortensen innholdet i varselet som «rystende» og at KHiO tar sterk avstand fra de omtalte handlingene.
— Når det gjelder ukultur på KHiO hvor seksuell trakassering ikke bekjempes, så er dette en anførsel i varselet. Denne beskrivelsen kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Mortensen til Khrono.

Tidligere sak 
Kunsthøgskolen i Oslo består av Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Kunstakademiet og avdelinger for dans, design og kunst og håndverk. Det framgår ikke ved hvilken del av høgskolen den seksuelle trakasseringen skal ha skjedd.
Ifølge brevet fra departementet skal tilsvarende forhold tidligere ha ført til en personalsak. Tidligere ledelse ved Kunsthøgskolen skal ha blitt varslet, uten at det fikk konsekvenser og uten at adferden til vedkommende opphørte, skriver Khrono.