Ber om ny utredning av midlertidighet ved universitetene
LUKK
Annonse
Annonse

Ber om ny utredning av midlertidighet ved universitetene

Av Julia Loge

Publisert 24. juni 2021

Fougnerutvalgets flertall ber om en gjennomgang av ansettelsesreglene ved universiteter- og høyskoler.

Tirsdag leverte advokat Jan Fougner, som leder for utvalget «Fremtidens arbeidsliv», utredningen «Den norske modellen og framtidas arbeidsliv» til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen. Bakgrunnen for arbeidet er at faste stillinger skal være normen, men det er mange frilansere, selvstendig næringsdrivende, innleide, midlertidig ansatte og andre løsarbeidere. Utvalget har sett på hvilke konsekvenser det har arbeidslivet.

Ifølge utvalget er det uheldig for arbeidstakere «å oppleve gjentatte perioder med midlertidighet, med den usikkerhet det kan innebære for inntekter, etableringsmuligheter mv.»

Annonse

Utvalget kommenterer også at midlertidigheten er aller høyest i universitets- og høyskolesektoren. «I 2020 var det ifølge NSDs Database for statistikk om høgre utdanning 31,4 prosent i universitets- og høyskolesektoren som hadde en midlertidig ansettelse når en tar med alle stillinger ved alle institusjoner det foreligger tall for». Dette tallet inkluderer åremålsstillinger som stipendiater, postdoktorer og ledere, men selv uten rekrutteringsstillingene er tallene høye.  

I tillegg til advokat Fougner, har utvalget bestått av representanter fra de fire hovedsammenslutningene av fagforeninger, LO, Unio, Akademikerne og YS, representanter fra arbeidsgiversiden, og tre uavhengige eksperter. Det er flertallet med Fougner, fagforeningene og de uavhengige som nå mener at man må vurdere å skjerpe reglene.

«Flertallet konkluderer med at det er behov for en gjennomgang av de særlige ansettelsesforskriftene. Flertallet mener også at det er behov for å vurdere om regelverket kan tydeliggjøres for å begrense uklar praksis knyttet til ekstern finansiering og midlertidig ansettelse.»

  • Les mer: