Danskenes råd for likestilling i forskning
LUKK

Danskenes råd for likestilling i forskning

Av Forskerforum

Publisert 18. juni 2015

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

En dansk ekspertgruppe som har hatt i oppdrag å foreslå tiltak for å få flere kvinner i forskning, har offentliggjort sine konklusjoner.

Gruppen ble nedsatt av utdannings- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i 2014, og har nå presentert 24 anbefalinger for arbeidet.

Annonse

– Ekspertgruppen har særlig vært opptatt av at alle talenter, som kan og vil, skal ha mulighet for en forskerkarriere. Vi har pekt på en lang rekke initiativer til hvordan man styrker rammer og vilkår for alle talenter. Men man kommer ikke sovende til en forskerkarriere. Det kan godt la seg gjøre å kombinere en forskerkarriere med familieliv med mann og barn, men det krever prioritering, fokus på forskningen og en stor arbeidsinnsats. Det krever rammer som sikrer gode muligheter. Det er de vi har fokus på å komme med anbefalinger til å forbedre, sier leder av gruppen, professor Liselotte Højgaard. 

Anbefalingene inkluderer å forankre likestillingsarbeidet på ledelsesnivå, krav til kjønnsbalanse i ansettelses- og bedømmelseskomiteer, og å skape kultur for å kunne kombinere forskerkarriere med familieliv.

Anbefalingene kan du lese her.