Eikrem-saken tas opp på neste styremøte
LUKK

Eikrem-saken tas opp på neste styremøte

Av Lina Christensen

Publisert 28. februar 2020 kl. 11:16

– Dersom en av våre ansatte skulle komme med lovstridige ytringer, kan ikke dette forsvares, sier rektor Anne Borg.

Ytringsfrihet, akademisk frihet og hvordan NTNU-ansatte kan uttrykke seg offentlig blir sak på neste styremøte på NTNU 12. mars, skriver Adresseavisen (bak betalingsmur). Styrepapirene er ennå ikke lagt ut, men rektor Anne Borg skriver til Adresseavisen at hun vil drøfte saken med styret.

Bakgrunnen er forrige ukes avsløring i Filter nyheter om at førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid, Øyvind Eikrem, skal ha opprettet hemmelige Facebook-kontoer og deltatt i rasistiske nettdebatter.

«Jeg kjenner meg ikke igjen i de ting som beskrives av Filter og har ingen interesse å diskutere hverken private anliggender, sosiale medier eller øvrig punkter», skrev Eikrem til Forskerforum i etterkant av avsløringene.

Instituttledelsen har innkalt Eikrem til et møte, men møtet har blitt utsatt fordi Eikrem har vært forhindret fra å delta.

– Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi

Avsløringene har ført til en debatt om grensene mellom akademisk ytringsfrihet og vitenskapelige ansattes lojalitet overfor institusjonen der de jobber.

– Som rektor vil jeg understreke at ytringsfrihet er en grunnleggende verdi ved NTNU, som i det demokratiske samfunnet vi er en del av. Vitenskapelig ansatte på universitetet har også en særskilt rettighet til akademisk ytringsfrihet, som er nedfelt i universitets- og høyskoleloven, skriver NTNU-rektor Anne Borg i en e-post til Adresseavisen.

På avisens spørsmål om det er et problem hvis NTNU-forskere bruker den akademiske friheten som unnskyldning for å utrykke seg rasistisk eller diskriminerende, svarer Borg følgende:

– Ansatte flest på NTNU opptrer saklig og gjennomtenkt når de ytrer seg offentlig. Dersom en av våre ansatte likevel skulle komme med lovstridige ytringer, for eksempel for å fremme private synspunkter, kan ikke dette forsvares. På generelt grunnlag vil jeg samtidig understreke at studenter ved NTNU skal ha et forsvarlig læringsmiljø, og dette innebærer blant annet vern mot diskriminering og trakassering.

Grensen mellom forskning og private synspunkter

Postdoktor i sosialantropologi ved NTNU, Tone Sommerfelt, har skrevet et brev til rektor Anne Borg og NTNU-styret der hun ber om svar på hvordan de ansatte kan ytre seg offentlig. Til Adresseavisen slår hun fast at en akademiker har ansvar for å tydeliggjøre hva som er forskning og hva som er private synspunkter.

Også kommentator i Dagens næringsliv, Eva Grinde, har engasjert seg i saken.

«Gitt at Filters sak stemmer, blir spørsmålet om det er innenfor ytringsfriheten å trolle rundt på nettet. Svaret på det er nok ja så lenge det ikke bikker over i hatefulle ytringer eller ærekrenkelser. Men er det forenlig med de tradisjonelle oppgavene en vitenskapelig universitetsansatt forventes å utføre innen forskning, undervisning og formidling? Her er svaret nei. Til alle disse oppgavene kreves troverdighet og et minimum av respekt for akademiske dyder som for eksempel underbygging av påstander» skrev hun i en kommentar forrige uke.

Les også: