Færre søkere til Nesna
LUKK
Annonse
Annonse

Færre søkere til Nesna

Av Julia Loge

Publisert 27. april 2022 kl. 11:54

Alle de tre pedagogikk-utdannelsene ved det gjennopprettede studiestedet får færre førstevalgssøkere enn ved forrige opptak.

I 2019 vedtok Nord universitet å legge ned studiestedet på Nesna i Nordland og studentene ble gradvis flyttet eller uteksaminert. Høsten 2022 bestemte regjeringen at studiestedet skulle gjenopprettes, slik at fra høsten kan de igjen ta i mot nye studenter, etter to år uten opptak.

I år tilbyr Nord universitet barnehagelærerutdanning (BLU)  og grunnskolelærerutdanning (GLU) på Nesna, og det er planlagt til sammen 100 studieplasser. Nå er tallene klare. Alle de tre pedagogikk-utdannelsene har færre førstevalgssøkere i år enn i 2019.

Det nettbaserte studiet for å bli lærer for 1-7. trinn er planlagt med 30 studieplasser, men har bare fått 28 førstevalgssøkere. I 2019 var det like mange studieplasser, men 42 søkere som aller helst ville ta Nesnas nettstudier.

Til sammen er det 402 søkere til barnehagelærer deltid, nettbasert lærerstudie 1.-7. trinn og lærerstudie for 5.-10. trinn. Det er også en nedgang fra de 458 som satte Nesna ett eller annet sted på ønskelisten i 2019.

Nasjonalt er det en også en nedgang i søkertallene til barnehagelærerutdanningen, men «samtidig går søkertallene til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1- 7 opp med 6,5 prosent», skriver Kunnskapsdepartementet. Men for Nesna er det en reduksjon på 33 prosent, sammenlignet med 2019-tallene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sammenligner søkertallene med tilbudet i Mo i Rana i 2021:

– Jeg er glad for at vi i fellesskap med Nord universitet har klart å reetablere høyere utdanning på Nesna. Det er veldig bra at antall førstevalgsøkere til grunnskolelærerutdanning er på omtrent samme nivå som på Mo i fjor. Helgeland trenger dyktige lærere, sier Borten Moe i en pressemelding.

Samtidig er antall førstevalgssøkere per studieplass blant de bedre sammenlignet med andre pedagogikkfag ved Nord universitet. Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn tilbys også i Bodø og Levanger, men det er bare Nesna som har mer enn én førstevalgssøker per studieplass.

  • Les også: