Forskningsstipend: Norge bak Norden

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 19. september 2011

Britiske forskningsinstitusjoner mottar mest forskningsmidler fra det Europeiske forskningsrådet. I siste tildeling får fem norske forskningsprosjekter støtte.

Fakta

 

Samlet fikk SV 4,1 prosent av stemmene i kommunestyrevalget, mot 6,2 prosent i 2007, og 4,3 prosent i fylkestingsvalget, mot 6,5 prosent i 2007.

Resultatet er det dårligste for partiet siden 1979. Dersom resultatet gjaldt et stortingsvalg, ville SV fått sju representanter, mot elleve i dag.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) har offentliggjort hvem som mottar startstipend til lovende forskere. Av de 5,16 milliarder kronene ERC deler ut, går over 246 millioner til Cambridge universitet alene. Totalt mottar forskere i Storbritannia 124 stipender, nesten dobbelt så mange som neste land på listen, Tyskland med 64 tildelinger. Frankrike mottar 57, Nederland, 47, Italia, Spania, Sveits, Israel og Belgia mottar mellom 21 og 28 tildelinger, mens Norge er litt lenger ned på listen med fem tildelinger. 

I forhold til resten av Norden ligger Norge noe etter. Sverige mottar 14 stipend, Danmark og Finland mottar 10, mens Island ikke får noen.

UiO storvinner

I Norge går fire av de fem tildelingene til forskere ved Universitetet i Oslo, mens den siste tildelingen går til Universitetet i Tromsø. Alle forskerne får 11 millioner kroner hver, skriver Uniforum.

Ifølge University World News skjer tildelingene samtidig som tildelingskriteriene diskuteres i EU-parlamentet. I parlamentets industri-, forsknings- og energikomité har uttalt i et utkast til felles strategi for finansiering av forskning og innovasjon at midler bør fordeles så man kan sikre veien mot fremragende resultater for samtlige medlemsland.

– Fullstendig ekskluderte

– De vitenskapelig og teknologisk mer avanserte landene fortsetter å motta de største godene fra de felles europeiske programmene. For eksempel viser lister over de femti største mottakerlandene fra EUs syvende rammeprogram for forskning at (…) nye medlemsland og økonomier i utkanten fortsetter å være underrepresenterte, for ikke å si fullstendig ekskluderte, uttalte Marisa Matias fra Portugal.

Mottakerne er i gjennomsnitt 37 år, de er valgt ut fra 38 land, med en suksessrate på 12 prosent av de 4 080 som søkte. Blant øst-europeiske land og tidligere Sovjet-land som nå er medlem i EU er det kun Polen med to tildelinger og Tsjekkia, Estland og Slovenia med en tildeling hver, som mottar startstøtte i denne runden.