Øker forskningsbudsjettet med 5,3 prosent
LUKK
Annonse
Annonse

Øker forskningsbudsjettet med 5,3 prosent

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 14. oktober 2013 kl. 11:09

Det siste rødgrønne statsbudsjettet øker tilskuddene til forskning og utvikling med nesten 1,4 milliarder kroner.

-ker-forskningsbudsjettet-med-5-3-prosent


– Vi prioriterer unge forskertalenter fordi vi ønsker mer fornying og vågemot i forskningen, sier Kristin Halvorsen

Fakta
<

Totalt skal staten bruke 27,3 milliarder kroner på forskning og utvikling i 2014, om det rødgrønne budsjettet blir stående etter at Solberg-regjeringen tiltrer. Det er en økning på 1,388 milliarder fra 25,908 milliarder, som utgjør en økning på ca. 5,3 prosent fra 2013. Det utgjør en realvekst på 2 prosent, ifølge regjeringens budsjettforslag.

Inkluderes skattefunnordningen, som gir skattelette for bedrifters forskningsutgifter, blir den offentlige FoU-innsatsen på 28,9 milliarder kroner, som utgjør 0,93 prosent av anslaget for BNP i 2014. Det offisielle målet for statens forskningsinnsats er 1 prosent av BNP.

– Satser på unge

Kunnskapsdepartementet trekker frem satsing på unge forskere og stipendiater som hovedpunkter i årets budsjettproposisjon. Ifølge en pressemelding sier Kristin Halvorsen at den rødgrønne regjeringen ønsker å prioritere unge forskertalenter.

– De økte forskningsbevilgningene viser at denne regjeringen har prioritert forskning og utvikling høyt. 2014-budsjettet inneholder også en ekstra satsing på unge forskere og stipendiater. Vi prioriterer unge forskertalenter fordi vi ønsker mer fornying og vågemot i forskningen, sier Halvorsen.

I budsjettproposisjonen skriver Kunnskapsdepartementet at unge forskertalenter ofte ikke når opp i konkurranse med mer etablerte forskere. «Regjeringen foreslår derfor å styrke Fri prosjektstøtte med 50 millioner kroner (…) øremerket forskere som er tidlig i karrieren.»

60 nye stipendiater

Dette er en videreføring av det såkalte fellesløftet mellom universitetene, Forskningsrådet og regjeringen, hvor universitetene bidrar med 50 millioner kroner i året, om staten gjør det samme. Ordningen skal pågå i tre år, og gi totalt 300 millioner kroner til unge forskere.

Regjeringen foreslår også å finansiere 60 nye stipendiatstillinger innenfor de matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fagene (MNT), samt profesjonsfagene. Til dette bevilges det 20,8 millioner i 2014, men vil utløse totalt 62 millioner over tre år.

Forskning: -2,7 prosent

Innenfor Kunnskapsdepartementets hovedposter er det særlig voksenopplæringen, barnehagene og skolen som er budsjettvinnere. Disse postene får en økning på henholdsvis 13,4 prosent, 9,9 prosent og 9,7 prosent.

Høyere utdanning og fagskoleutdanning får en økning på 5,9 prosent, mens forskningsposten fremstår som en budsjettaper med en reduksjon på 2,7 prosent. Reduksjonen skyldes utelukkende en nedgang i budsjettert kontingent til EUs rammeprogram, som antas å synke til neste år med 18,1 prosent.

400 nye studieplasser

Ved universitetene og høyskolene går regjeringen inn for å øke antall studieplasser innen særskilte studieretninger. Ifølge budsjettproposisjonen er det behov for økt utdanningskapasitet innenfor ingeniør- og maritim utdanning, rettsvitenskap, medisin, master i film og fjernsyn, utøvende tradisjonshåndverk, internasjonal beredskap og veterinærmedisin.

Innenfor disse fagene foreslår regjeringen å opprette totalt 400 nye studieplasser i 2014, som vil gi ca. 1 400 flere studieplasser i 2019 når alle trinn av utdanningsløpene er fylt. Totalt vil økningen utgjøre 196,8 millioner kroner i varig økt finansiering til universiteter og høyskoler i 2022.

UHR: Som forventet

Ifølge Universitets- og høyskolerådet (UHR) er budsjettet for sektoren som forventet. UHR tmener budsjettet gir et stort løft for studentene, men trekker også frem investeringer i bygg og infrastruktur som lyspunkter. I en pressemelding trekker UHR frem regjeringens forslag om å innføre 11 måneders studiestøtte, mot dagens ti måneder.

– Budsjettforslaget gir et stort løft for studentene og positiv utvikling når det gjelder bygg. For øvrig er statsbudsjettet for 2014 som forventet fra den rød-grønne regjeringen, sier UHR-leder og rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen.

Han er også fornøyd med regjeringens økning av studieplasser. Ifølge budsjettproposisjonen har regjeringen etablert 24 800 nye studieplasser siden 2009.

 

– Dette er et godt stykke på vei til å dekke samfunnets behov, og er i samsvar med det universiteter og høyskoler klarer innenfor nåværende rammer, sier UHR-lederen.