Marianne Aasen skal lede utvalg som skal gå gjennom opptakssystemet til høyere utdanning
LUKK

Marianne Aasen skal lede utvalg som skal gå gjennom opptakssystemet til høyere utdanning

Av Lina Christensen

Publisert 23. april 2021 kl. 13:42

Opptaket til høyere utdanning skal utredes: – Vi mener tiden er inne for en fullstendig gjennomgang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Jeg gleder meg til å bidra med å utvikle et bedre opptakssystem til høyere utdanning enn det vi har i Norge i dag. Som samfunn er det mye å hente, men også ungdommene selv og studiestedene vil være tjente med et bedre opptakssystem, sier Marianne Aasen i en pressemelding.

Hun skal lede et utvalg som skal utrede regelverket for opptak til universiteter og høyskoler.

Aasen er leder for Simula School of Research and Innovation og har tidligere vært representant for Arbeiderpartiet i Utdannings- og forskningskomiteen.

Ifølge Kunnskapsdepartementet skal utvalget foreslå et forståelig og fleksibelt opptaktsregelverk, som ivaretar rettsikkerheten til søkerne og som kan tilpasses høyere utdanning i framtiden og den teknologiske utviklingen. Arbeidet til utvalget skal ende med en norsk offentlig utredning (NOU), som skal leveres Kunnskapsdepartementet seinest 1. desember 2022.

– Utdanningsvalg er et av de viktigste valgene vi gjør i livet. Derfor er det viktig at vi har et regelverk for opptaket til høyere utdanning som både er helhetlig og enkelt å forstå. Dagens opptaksforskrift har blitt endret og tilpasset ulike behov siden 2007, og vi mener tiden er inne for en fullstendig gjennomgang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Les mandatet til utvalget her.