Mener UiB bør reagere mot Aarebrot
LUKK

Mener UiB bør reagere mot Aarebrot

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 19. september 2013 kl. 12:51

Frp-topp Christian Tybring-Gjedde føler seg mobbet av professor Frank Aarebrot. Nå krever han at Universitetet i Bergen gir forskeren en advarsel.

mener-uib-b-r-reagere-mot-aarebrot


– Jeg syns hans arbeidsgiver bør reagere på det og han bør forstå at han har en arbeidsgiver som betaler lønnen for ham og har ansvar for ham, sier Christian Tybring-Gjedde.

Fakta
<

– At Frank Aarebrot går ut og kaller en stortingsrepresentant for xenofob og fremmedfiendtlig, syns jeg er en rimelig drøy påstand som burde dokumenteres. Jeg syns det er en helt urimelig karakteristikk av meg. At en offentlig ansatt går ut med det – ett sted må grensen gå, sier Christian Tybring-Gjedde til Forskerforum.

– Uhyrlig påstand

Stortingsrepresentanten fra Fremskrittspartiet uttalte seg i Aftenposten om professor Frank Aarebrots karakteristikk av ham. Til avisen sa han at Frank Aarebrots arbeidsgiver, Universitetet i Bergen, burde gi ham en advarsel. Bakgrunnen var at Aarebrot som professor i statsvitenskap og valgforsker var hentet til Fremskrittspartiets pressekonferanse for utenlandske medier for å klargjøre partiets posisjon i det norske politiske landskapet. Aarebrot avviste at Fremskrittspartiet kunne sammenliknes med partier som Sverigedemokratene, men han mente samtidig at Christian Tybring-Gjeddes uttalelser var fremmedfiendtlige. Overfor Forskerforum utdyper Tybring-Gjedde sitt syn på Aarebrots uttalelser.

– Du kan bare tenke deg hvor mye ramaskrik det hadde blitt om han hadde sagt det samme om Jens Stoltenberg eller Jonas Gahr Støre.

– Har ikke Frank Aarebrot ytringsfrihet, og som professor en akademisk frihet, til å si dette?

– Jo, men du kan prøve å sette det på andre enn meg. Hadde han sagt dette om andre, hadde det blitt ramaskrik. Det er en uhyrlig påstand. Men når det gjelder meg, som folket har valgt inn tre ganger på Stortinget, er det greit. Det er ingen som en gang ber ham om å dokumentere det. Når man snakker om akademisk frihet, har man også en akademisk plikt til å grunngi sine synspunkter. Man har akademisk frihet til å si hva man vil, men ikke en frihet til å gjøre livet farlig for folk og stille seg til doms over folk. Jeg syns hans arbeidsgiver bør reagere på det og han bør forstå at han har en arbeidsgiver som betaler lønnen for ham og har ansvar for ham. Det er ikke sånn at han kan si hva som helst om folk. Det får være grenser for hva slags mobbing han utsetter andre for.

– Gir klart uttrykk for fremmedfrykt

– Bør universitetsansatte være mer forsiktig med hva de sier?

– Nei, jeg er en veldig sterk forsvarer av ytringsfriheten, men dette er en ytring som skader meg på et personlig plan.

Selv mener Frank Aarebrot at Christian Tybring-Gjeddes utspill er oppsiktsvekkende og skremmende.

– Det sier jo noe om hva han mener om ytringsfriheten. Den er ikke avhengig av arbeidsgivers tillatelse. Men det er kanskje det samfunnet han ønsker – at ytringsfriheten skal være avhengig av arbeidsgivers tillatelse, sier Aarebrot. Han mener Christian Tybring-Gjedde på egenhånd belegger grunnlaget for hans karakteristikk.

– Det er totalt unødvendig å belegge det, for han belegger det jo selv hver gang han skriver en kronikk. Jeg syns at xenofob er et brukbart akademisk uttrykk som brukes om folk som frykter de fremmede. Det syns jeg han gjør. Han frykter de fremmede og han frykter for norsk kultur i møte med de fremmede. Det mener jeg han gir klart uttrykk for i hans kronikker, sier Aarebrot.

– Ikke andledning til sensur

– Har du som forsker rett til å kalle folk for hva som helst?

– Neida, men jeg har lov til å kalle folk det som det er faglig dekning for. Dette har jeg faglig dekning for. Han har i adskillige anledninger gitt uttrykk for at han frykter de fremmede. Det kan selvsagt være ubehagelig for ham å bli kalt det, men han mener altså at norsk kultur er i fare.

Aarebrot føler seg trygg på at Universitetet i Bergen ikke kommer til å reagere på hans uttalelser om Christian Tybring-Gjedde.

– Min arbeidsgiver har ikke noe som helst med mine ytringer å gjøre. En hver norsk borger under den velsignede grunnloven fra 1814 har ytringsfrihet. Norske arbeidsgivere har ikke anledning til å sensurere på grunn av noe slikt. 

UiB: – De får klare seg selv

Frank Aarebrots arbeidsgiver bekrefter overfor Forskerforum at universitetet ikke ønsker å forfølge saken. Instituttleder ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, hvor Aarebrot er ansatt, vil ikke kommentere professorens uttalelser.

– Denne typen diskusjoner har vi ikke tenkt å legge oss opp i, sier instituttleder Gunnar Grendstad. – Jeg har ikke tenkt å foreta meg noe, for dette er en del av den politiske debatten og den akademiske frihet. Frank Aarebrot kan delta fritt som akademiker og aktiv debattant.

– Hvor mener du grensen går for ytringsfriheten?

– Jeg vil ikke gi en vurdering av hvor langt innenfor eller utenfor dette er for ytringsfriheten og den akademiske friheten. Men Frank Aarebrot og Christian Tybring-Gjedde er såpass robuste deltakere innenfor det offentlige ordskiftet at de ikke behøver å rope på vår inngripen.