Mer kunnskap i fremadstormende nasjoner
LUKK
Annonse
Annonse

Mer kunnskap i fremadstormende nasjoner

Av Forskerforum

Publisert 15. september 2011 kl. 09:00

Vestens dominans innen høyere utdanning er i ferd med å svekkes, viser nye tall fra OECD. - Høyere utdanning i rike land begynner å bli for dyrt for folk.

Fakta
<

Stadig vekst i høyere utdanning i lavinntektsland og voksende økonomier fører til store endringer i verdens utdannede befolkning, viser nye tall fra OECD. USA og Europa har tidligere vært fullstendig dominerende i å ha en høyt utdannet befolkning, men nå kommer land som Kina, Brasil, Russland og Sør-Afrika inn på oppløpssiden.

Endrer konkurranseevne

– Andelen i verden av høyt utdannede fra OECD-land, er i ferd med å reduseres, sier Andreas Schleider, som leder OECDs avdeling for utdanningsstatistikk, til University World News.

Han mener at veksten i høyere utdanning i land med voksende økonomi vil få store innvirkninger på landenes konkurranseevne.

– Utdanning dyrere i vesten

Ifølge OECD har Kina med sin 255 millioner med høy utdannelse, nå 12 prosent av den utdannede befolkningen i høyt utviklede land og land med voksende økonomi. Til sammenlikning har Japan 11 prosent av den utdannede befolkningen, mens Brazil har 4 prosent. Storbritannia har 5 prosent, og Korea nærmer seg Tysklands 4,6 prosent, men har forbigått Frankrike og Canada som hver har 3, 6 prosent av den utdannede befolkningen.

– En hypotese er at høyere utdanning har blitt så dyrt for folk i land som USA, at den globale fordelingen av høyt utdannede har endret seg, sier Schleider.