Norge har gått fra 33 statlige universiteter og høyskoler til 21. I flere runder har regjeringen bidratt med penger til universitets- og høyskolesektoren, som går til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) for å styrke kvalitetsutviklingen.

  • LES: