Sintef, TØI og Institutt for Samfunnsforskning kan bli tatt ut i streik

Av Julia Loge

Publisert 3. april 2018

LO bryter meklingen med NHO i årets tariffoppgjør. Dermed kan NTL-medlemmer ved ni forskningsinstitutter bli tatt ut i streik.

Når LO bryter den frivillige meklingen, skal LO og NHO møte hos Riksmekleren i morgen. Deretter kan de bli enige innen fristen natt til søndag. Hvis meklingen ikke fører fram, kan nesten 30.000 LO-medlemmer og 6000 YS-medlemmer bli tatt ut i streik fra søndag.

– Faren for streik er betraketlig høyere nå enn tideligere, men vi håper jo at de kommer til enighet, sier Vibeke Vandrup Martens, leder for NTL forskningsinstitutter til Forskerforum.

NTL-medlemmer ved disse instituttene kan bli tatt ut:

  • Institutt for Samfunnsforskning
  • Transportøkonomisk Institutt TØI
  • NILU – Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning
  • SINTEF Ocean AS
  • SINTEF Materialer og kjemi Avd Trondheim
  • SINTEF Byggforsk Avd Oslo
  • SINTEF Avd Strindvegen 4 Trondheim
  • SINTEF Teknologi & Samfunn Avd Trondheim
  • SINTEF Byggforsk Avd Trondheim

Tilsammen gjelder det 166 medlemmer. I første uttak tar NTL bare ut medlemmer i de private forskningsinstiuttene som er organisert i Abelia.

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal komme til enighet under en mekling. Vi har krevende tema på bordet. LO konstaterer at det ikke har vært mulig å komme fram til en løsning, og begjærer dermed den frivillige meklingen avbrutt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

Lønnsoppgjøret i staten starter torsdag 5. april.