Studieplasser, ikke forskning
LUKK

Studieplasser, ikke forskning

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 15. mai 2012 kl. 12:14

Revidert nasjonalbudsjett prioriterer studieplasser, men blåser i forskningsinvesteringer.

Fakta
<

 

– Dette er et revidert nasjonalbudsjett som er et generelt stramt budsjett. Vi har vært veldig tilbakeholdende med pengebruken på alle områder. Derfor er jeg godt fornøyd med 1000 nye studieplasser, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Forskerforum.no.

Prioriterer teknologifag

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. For forskning og høyere utdanning er det snakk om små endringer, men veksten i antallet søkere til høyere utdanning er ifølge Halvorsen en hovedprioritering. Fra og med høsten 2012 skal det opprettes 1000 nye plasser, som særlig skal tildeles fagfelt med størst nasjonale behov, som realfag og teknologi, helsefag og førskole- og lærerutdanningen. Til dette formålet tildeles det 50,7 millioner kroner.

– Ikke nok

Norsk studentorganisasjon (NSO) og Forskerforbundet er godt fornøyd med økningen, men ikke helt uten innvendinger. Forskerforbundet mener det satses for lite på høyere utdanning og forskning og etterlyser ekstra midler til bygninger, infrastruktur og vitenskapelig personale. Forbundet mener også at økningen i studieplasser er for lite i forhold til behovet.

– Regjeringen foreslår bare 300 nye studieplasser innenfor ingeniørutdannelse og teknologiske fag. Dette er alt for lite når vi vet at det var 12 747 søkere og bare 5400 studieplasser innenfor disse fagene. Regjeringen imøtekommer ikke den store interessen fra ungdom til å velge studier som arbeidslivet trenger, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne i en kommentar til budsjettfremleggingen.

Studentorganisasjonen mener på sin side at satsingen må følges opp av investeringer i bygningsmassen.

– Regjeringen må huske på at disse studentene også skal ha plass på lesesalen, auditoriene og i laboratoriene. De må følge opp med midler til å utbedre bygningsmassen på universitetene og høyskolene, sier leder av NSO Kim Kantardjiev.

Venter til neste statsbudsjett

Kristin Halvorsen sier til Forskerforum.no at slike investeringer må vente til statsbudsjettet for 2013.

– Det er bare noen helt utvalgte områder som styrkes i denne omgang. Det som har vært viktig er å sørge for bedre kapasitet for studiestedene, fordi det er mange flere som har søkt seg til studier når. Det betyr at spørsmål om bygg er noe vi vil ta i forbindelse med statsbudsjettet for 2013, sier Halvorsen.

Hun avviser også at økningen med 1000 studieplasser ikke er en sterk nok satsing.

– Det kan alltid være ønske om mer til ulike områder, men dette er et stramt revidert budsjett. Disse tusen plassene blir til fire tusen plasser etter hvert som de rulles ut, og det krever ganske mye av studiestedene å få til det. Dette kommer på toppen av at vi har opprettet mange nye studieplasser de siste årene. Fra 2006 til 2016 har vi opprettet ca. 23 000 studieplasser og vi må også passe på at vi har god kvalitet på studiene vi tilbyr.