Tre rektorer søker NTNUs rektorstilling

Av Julia Loge

Publisert 17. oktober 2019

Sju menn og tre kvinner har søkt stillingen som rektor ved NTNU.

Fredag 11. oktober gikk søknadsfristen ut, og nå har Universitetsavisa fått innsyn i søkerlisten.

Gunnar Bovim trakk seg fra rektorstillingen før hans åremål var over. Den nye stillingen blir dermed lenger enn de fire årene en slik rektorstilling vanligvis lyses ut for. I utlysningen går det frem at den nye rektoren ansettes på åremål for 5,5 år med varighet til og med 31.07.25. Ifølge styreleder Svein Richard Brandtzæg er det ønskelig å ha en kandidat klar like etter nyttår. Brandtzæg har sagt at det vil bli minst to intervjurunder med de interessante kandidatene, skriver Universitetsavisa.

NTNUs nye rektor blir øverste leder for landets største universitet, med 42 000 studenter og 8000 ansatte fra mer enn 90 land.

Dette er søkerlisten:

  • Syed Toqueer Akhter (52) Jobbsøker/student, Oslo (Mann)
  • Thorbjørn Gaarder (64) Chief Credit Officer – Dominion Bank, Oslo (Mann)
  • Anne Borg (61) Konstituert rektor – NTNU, Trondheim (Kvinne)
  • Per Michael Johansen (59) Rektor – Aalborg Universitet, Aalborg (Mann)
  • Rudranarayan B (31) Supervisor – AIIMS, New Delhi (Mann)
  • Monica Rolfsen (53) Dekan – NTNU, Trondheim (Kvinne)
  • Dag Rune Olsen (57) Rektor – Universitetet i Bergen, Oslo (Mann)
  • Tor Grande (56) Professor/prodekan – NTNU Trondheim
  • Søker unntatt offentlighet – Kvinne
  • Søker unntatt offentlighet – Mann