– Universitetene må bort fra karakterer

Av Julia Loge

Publisert 22. februar 2018

Prorektor Solve Sæbø mener studenter nipugger før eksamen for å få gode karakterer, men at helt andre vurderingsformer trengs for at de skal lære noe. NSO er ikke enig.

– Ved ikke å bruke den vanlige A til F-vurderingen på avsluttende eksamen, kan man inspirere til bedre læring, sier Solve Sæbø, som er prorektor for utdanning ved NMBU, til Forskerforum.

Han har svart til 16 år gamle Bendik Sæther Wessel som skrev «Vi jobber kun for karakterene, ikke selve læringen» i Aftenposten tidligere i februar.

«Dette er en oppvakt elevs observasjon av det som er kjent som Goodharts lov. Den uttrykker at når en måleskala blir målet i seg selv, er den ikke lenger en god måleskala. Det som skjer, er nemlig at de som skal måles, endrer adferd for tilpasse seg optimalt til måleskalaen», skriver Sæbø i Aftenposten.

Ønsker prosjektbasert undervisning

– Det er viktigere å motivere for læring, ikke bare komme ut med et papir hvor det står en bokstav, sier Solve Sæbø Foto: NMBU

Sæbø forklarer at studentene tilpasser seg målingen ved å pugge intenst før eksamen, og så blir de testet på måter som ligner lite på det de skal gjøre i arbeidslivet.

– Man sitter sjelden i arbeidslivet og får i oppgave å gjengi alt det man kan i løpet av tre timer uten hjelpemidler, sier Sæbø.

Derfor mener han at verken eksamensformen eller evalueringsskalaen er godt egnet.

– Jeg tror at hvis vi kunne brukt mer godkjent/ikke godkjent på prosjektbasert undervisningsopplegg hvor studentene jobber med motiverende og inspirerende oppgaver, og hvor de får god tilbakemelding og kanskje leverer en mappe på kursets slutt, så ville det lede til bedre læring og motivasjon for mer innsats til virkelig å lære, sier Sæbø.

NSO ønsker karakterskala

Mats Beldo i NSO støtter karakterskalaen.

NSO derimot, støtter karakterskalaen fra A til F.

– Karakterer i seg selv skal fungere som en indikator på hvilket faglig nivå man ligger på i det enkelte emnet, skriver leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats Beldo, til Forskerforum.

Beldo gjentar NSOs krav om tydelige læringsutbyttebeskrivelser og sensorveiledninger innenfor hvert fagområde og på tvers av institusjoner, for at det skal gi mening å måle studenters kompetanse på A-F-skalaen.

Selv om NSO ønsker skalaen fra A til F, kommer Beldo Sæbø litt i møte:

– Vi i NSO mener det også bør være mulighet for å bedømme prestasjoner som bestått/ikke bestått. Det kan være hensiktsmessig der man mener dette gir bedre læring for studentene, skriver Beldo.

Sæbø mener imidlertid ikke at alle fag nødvendigvis bør avskaffe karakterer, og viser til at medisin, sykepleie og veterinærmedisin stiller veldig høye krav til kompetanse og trenger presis måling.

– Kostnadseffektivt, men bortkastet

Sæbø frykter ikke nødvendigvis at sensorarbeidet blir mye mer tidkrevende hvis alle alltid skal få begrunnelser.

– En kan ha effektive systemer, som er kostnadseffektive, men som ikke gir læring, og da er det på en måte bortkastet.

Han sier at hvis den samfunnsmessige gevinsten blir større fordi studentene motiveres til mer læring, så er det en kostnad Sæbø er villig til å ta.

  • Les mer: