Studenter som går fra C til stryk skal få ny vurdering
LUKK

Studenter som går fra C til stryk skal få ny vurdering

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 26. september 2017

Regjeringen vil at store karkakterhopp skal granskes nøyere.

– For å styrke rettssikkerheten til studentene foreslår vi at universiteter og høyskoler skal ta en ekstra runde på karakteren som er i gitt i de tilfellene hvor en student har fått en vesentlig endret karakter etter å ha klaget, sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim.

Sensorveiledning ikke nok

Annonse

Kunnskapsdepartementet sender i dag ut et forslag på høring om å endre universitets- og høyskoleloven. En av endringene gjelder sprik i karakteren som er gitt i første sensur og etter en klage, dersom karakteren blir endret mer enn to karakterer.

– Det har vært flere saker der studenter som har klaget på eksamenskarakteren har gått opp eller ned med to karakterer etter klagesensuren. Det er lite tillitsvekkende for studentene. Så store forskjeller tyder på at rutinene til institusjonene rundt sensur, opplæring av sensorene og utarbeiding av gode sensorveiledninger ikke alltid er gode nok, sier Asheim i en pressemelding.

Bedre veiledning

Kunnskapsdepartementet foreslår derfor at utdanningsinstitusjonene skal vurdere karakteren en gang til. Lærestedet skal selv få bestemme hvordan, men departementet foreslår at det kan gjøres ved at nye fagpersoner vurderer de to ulike karakterene og fasetter riktig karakter. Et annet forslag er at sensorene fra første og andre runde går gjennom vurderingene sammen og blir enige. Departementet foreslår også at lærestedene gir bedre sensorveiledning.

– Bedre veiledning av sensorer er noe studentene har ønsket seg lenge. Dette skal hjelpe til med å redusere ulikhet i sensur mellom sensorer, sier Asheim.

I tillegg foreslår departementet å innføre individuell klagerett ved gruppeeksamen, som gir studenter mulighet til å klage på kun sin egen karakter når man har gjennomført gruppeoppgaver.

Les mer om endringene i høringsnotatet på Kunnskapsdepartementets nettside.